Medarbejdere i kvægXperten

null

Jørgen Kristensen

Specialer:
Ledelse og strategi, herunder gård råd, foderaftaler og udlicitering af kvier, erstatningsopgørelser, køb af fuldfodervogn

Kvægchef
9615 3040
2024 6203
jkr@kvxp.dk

null

Annette Østergaard

Specialer:
Superbruger DMS, foderkontrol, KvægNøglen, goldkomanagement

Kvægrådgiver
9618 5890
2174 4789
ajg@kvxp.dk

null

Holger Riis-Jensen

Specialer:
Grovfoderproduktion og foderanalyser, staldmanagement

Kvægrådgiver
9615 3042
2024 6204
hrj@kvxp.dk

null

Claus Larsen

Specialer:
Ledelse og management,
herunder APV, projektledelse/-ansøgning, økologi, herunder det tværfaglige økologiteam, kødkvæg

Kvægrådgiver
9635 1331
2049 5944
cll@kvxp.dk

null

Niels Martin Nielsen

Specialer:
Jerseyteam Danmark, KPO og KvægNøglen, Norfor, AMS, Simherd, økologi, herunder det tværfaglige økologiteam

Kvægrådgiver
9615 3045
2024 6245
nmn@kvxp.dk

null

Helle Sievertsen

Specialer:
Norfor, grovfoderproduktion, sundhed, økologi, herunder tværfagligt økologi-team,
staldskole

Kvægrådgiver og Souschef
9618 5792
2184 7194
hsi@kvxp.dk

null

Alexia Laustsen

Specialer:
AFI-Milk, reproduktion, kalve

Kvægrådgiver
9615 3043
2320 9629
all@kvxp.dk

null

Jørgen Aagreen

Specialer:
Lean, superbruger DMS, reproduktion, goldkompanagement, fodringsog sundhedsøkonomi

 Kvægrådgiver
9635 1334
4027 3964
jaa@kvxp.dk

null

Keld Tølbøll

Specialer:
Logistik, krydsningsavl, reduceret opdræt, kapacitetsudnyttelse og strategi

 Kvægrådgiver
9615 3044
2041 9504
ket@kvxp.dk